Aplikacja do zarządzania zamówieniami na mapie

Zadaniem aplikacji było zwizualizowanie aktualnie otwartych na sklepie zamówień na mapie Google

[zobacz zrzut ekranu z aplikacji]

Specyfikacja

 1. Aplikacja wykonana w technologii HTML + Javascript + CSS3 + PHP + Google Maps API

 2. Aplikacja działająca poprawnie w przeglądarkach internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

 3. Aplikacja zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem (login i hasło)

 4. Aplikacja składa się z następujących elementów:

  • panel mapy

  • panel statusów zamówień

  • panel tabeli zamówień

  • panel przycisków

 1. Automatyczne pobieranie statusów zamówień ze sklepów i wyświetlenie ich w panelach statusów zamówień z możliwością zaznaczenia wybranych przez użytkownika statusów

 2. Przycisk "Synchronizuj dane" umożliwiający pobranie ze sklepów danych zamówień o statusach zaznaczonych w panelach statusów

 3. Synchronizacja zamówień powoduje wyświetlenie zamówień na mapie oraz w tabeli zamówień oraz usunięcie z mapy oraz tabeli tych zamówień, których statusy nie zgadzają się ze statusami zamówień pobranymi z serwera

 4. Automatyczna geolokalizacja zamówienia wczytanego z serwera w celu wyświetlenia go na mapie zamówień, w przypadku błędu geolokalizacji możliwość ręcznej edycji adresu klienta i ponowienia geolokalizacji (w tym celu przycisk "odśwież" na liście zamówień), zamówienie, którego nie udało się zlokalizować podświetlone jest na liście kolorem żółtym, po poprawnej geolokalizacji podświetlenie znika

 5. Możliwość ręcznego dodania zamówienia do tabeli zamówień (formularz z polami Klient, Adres, Telefon, Status, Szczegóły zamówienia) wraz z automatyczną geolokalizacją zamówienia na mapie

 6. Automatyczne pobranie z jednego ze sklepów listy producentów i możliwość dodania producenta do mapy oraz do listy zamówień za pomocą przycisku "dodaj producenta", automatyczna geolokalizacja producenta na mapie

 7. Możliwość zapisu danych aktualnej mapy na zdalnym serwerze przy pomocy przycisku "zapisz mapę", zapis mapy pod nazwą taką jak nazwa wpisana nad listą zamówień, brak ograniczeń co do liczby możliwych do zapisania map

 8. Automatyczne pobranie z serwera zdalnego listy zapisanych map i możliwość wczytania wybranej mapy za pomocą przycisku "wczytaj mapę", wczytanie mapy powoduje usunięcie aktualnie wyświetlanych danych na mapie oraz liście zamówień i zastąpienie ich danymi z serwera zdalnego

 9. Przycisk "nowa czysta mapa" powodujący wyczyszczenie wszystkich aktualnie wyświetlanych danych

 10. Przycisk "i" na liście zamówień powodujący wyświetlenie szczegółów zamówienia pod danymi adresowymi klienta

 11. Przycisk "usuń" na liście zamówień powodujący usunięcie danego zamówienia z listy oraz z mapy

 12. Kliknięcie na dany wiersz na liście zamówień powoduje zaznaczenie odpowiadającemu mu punktu na mapie zamówień

 13. Kliknięcie na dany punkt na mapie zamówień powoduje zaznaczenie odpowiadającego mu wiersza w tabeli listy zamówień oraz przewinięcie ekranu do tego wiersza

 14. Obok nazwy mapy licznik pokazujący liczbę wczytanych zamówień oraz liczbę zamówień poprawnie zlokalizowanych na mapie

 15. Adresy klientów oznaczone są na mapie standardowym znacznikiem, adresy producentów oznaczone są na mapie znacznikiem "P"

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się tworzeniem modułów, szablonów, optymalizacją, a także kompletnymi wdrożeniami sklepów internetowych.

Sami prowadzimy własny sklep, dlatego możemy podpowiedzieć Ci co warto wdrożyć, aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty w handlu internetowym.Programowanie

 • Tworzenie nowych modułów i szablonów
 • Integracje z hurtowniami
 • Dodatkowe funkcjonalności
 • Zmiany wyglądu
 • Naprawa błędów
Sklepy Internetowe GreenMouse

Opieka

 • Audyt sklepów
 • Poprawa szybkości
 • Optymalizacja kodu
 • Poprawa funkcjonalności
 • Opieka nad sklepem
TOP