Moduł automatycznego importu oraz synchronizacji danych

Specyfikacja modułu

 1. współpraca z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.6 oraz 1.7

 2. możliwość automatycznego importu danych na sklep z plików CSV, XML, XLS, ODS

 3. możliwość importu danych do następujących pól produktu: ID, aktywny, nazwa, kategorie, cena netto, cena brutto, ID zasad podatku, cena hurtowa, wyprzedaż, wartość obniżki, procent obniżki, data początkowa obniżki, data końcowa obniżki, indeks, kod dostawcy, dostawca, producent, kod EAN, kod UPC, szerokość, wysokość, głębokość, waga, ilość, minimalna ilość, widoczność, dodatkowy koszt dostawy, jednostka, cena jednostkowa, krótki opis, długi opis, meta tytuł, meta słowa kluczowe, meta opis, przyjazny link, zdjęcia, cechy

 4. możliwość importu kombinacji produktów według następujących pól: ID produktu, indeks produktu, nazwa grupy, wartość atrybutu, kod dostawcy, indeks, kod EAN, kod UPC, cena hurtowa, wpływ na cenę netto, ilość, minimalna ilość, waga

 5. w przypadku gdy produktów nie ma na sklepie, moduł automatycznie je dodaje, w przypadku gdy produkty już znajdują się na sklepie, wartości ich pól są aktualizowane

 6. identyfikacja obecności produktu na sklepie na podstawie pola indeks

 7. rozpoznawanie braku wcześniej zaimportowanego produktu w pliku i automatyczne wyłączenie produktu lub ustawienie mu ujemnego stanu magazynowego

 8. możliwość powiadomienia administratora sklepu o wykryciu dużej liczby (przekroczenie określonego progu) braków produktów w pliku źródłowym

 9. rozpoznawanie ponownego pojawienia się brakujących produktów i automatyczne ich włączenie lub ustawienie dodatnich stanów magazynowych

 10. dodatkowe narzędzie do zarządzania brakującymi produktami, umożliwiające sprawdzenie które z produktów na sklepie zniknęły z pliku wraz z określeniem daty zniknięcia oraz możliwością skasowania produktu na sklepie, produkty prezentowane w formie tabeli z funkcjonalnością sortowania według dowolnej z kolumn

 11. logowanie zdarzeń importu do plików tekstowych: liczba nowych produktów, liczba brakujących produktów, liczba powracających produktów

 12. dodatkowe narzędzie do przeglądania logów importu według źródła importu i daty, możliwość pobrania pliku w formacie CSV z zapisem zdarzeń z logów importu

 13. funkcjonalność konfiguracji mapowania kategorii (przyporządkowania kategorii z pliku do kategorii sklepowych)

 14. w sytuacji gdy kategoria z pliku nie jest przyporządkowana do żadnej kategorii sklepowej, możliwość pominięcia produktu lub przyporządkowania go do wskazanej kategorii zbiorczej

 15. funkcjonalność konfiguracji narzutu cenowego (zbiorczo na wszystkie produkty, w zależności od kategorii produktu, w zależności od producenta produktu)

 16. skrypty uruchamiające import w sposób automatyczny przy pomocy zadań harmonogramu CRON

 17. zabezpieczenie skryptów oraz dodatkowych narzędzi tokenem, uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym

 18. skrypt umożliwiający przebudowanie indeksu wyszukiwania sklepu po wykonaniu importu danych, przed uruchomieniem skrypt sprawdza, czy indeks wyszukiwania wymaga przebudowania (liczba produktów zaindeksowanych jest mniejsza niż całkowita liczba aktywnych produktów w sklepie)

 19. skrypt umożliwiający szybką aktualizację stanów magazynowych produktów bez konieczności wykonywania pełnego importu danych

 20. możliwość uruchomienia importu danych w sposób ręczny oraz automatyczny

 21. możliwość współpracy z wieloma źródłami danych na raz, brak ograniczenia liczby hurtowni, z jakimi jednocześnie może komunikować się moduł

 22. możliwość scalenia wariantów produktów w jeden produkt w sytuacji, gdy w pliku źródłowym warianty są osobnymi pozycjami

 23. panel informacyjny na stronie zamówienia zawierający listę zamówionych produktów z podziałem według źródła danych

 24. panel zarządzania modułem w języku polskim, możliwość przetłumaczenia modułu na dowolny język

 25. automatyczne rozpoznawanie czy zawartość pliku źródłowego zmieniła się w stosunku do wcześniej pobranego pliku, import następuje tylko w sytuacji stwierdzenia zmian w pliku

 26. możliwość importu danych w sytuacji gdy część danych zapisana jest w jednym pliku, a inna część danych w innym (np. opisy / zdjęcia oraz stany magazynowe / ceny), brak ograniczenia co do liczby plików, z jakich może korzystać moduł aby poprawnie zaimportować pełen zbiór danych do sklepu

 27. możliwość podziału zbioru danych produktów na podzbiory o dowolnej liczbie produktów, w sytuacji gdy wydajność serwera sklepu nie umożliwia jednorazowego importu całego zestawu danych

 28. możliwość powiązania wybranej metody dostawy z zaimportowanymi produktami

 29. moduł przygotowany do współpracy z hurtowniami: Aluro, Artehome, Beauty Night, Belldeco, Distri, EasyGifts, E+M, Irall, Kalimo, Livia, OneMarket, Par, Perfumyhurt, Pierrot, Rekman, Seven Polska, Softland, AW Narzędzia, możliwość dodania dowolnej hurtowni

Moduł jest każdorazowo dostosowywany do wymagań Klienta oraz formatu pliku źródłowego, więc niezależnie od jego zawartości możemy oprogramować dowolnie złożone reguły importu.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się tworzeniem modułów, szablonów, optymalizacją, a także kompletnymi wdrożeniami sklepów internetowych.

Sami prowadzimy własny sklep, dlatego możemy podpowiedzieć Ci co warto wdrożyć, aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty w handlu internetowym.Programowanie

 • Tworzenie nowych modułów i szablonów
 • Integracje z hurtowniami
 • Dodatkowe funkcjonalności
 • Zmiany wyglądu
 • Naprawa błędów
Sklepy Internetowe GreenMouse

Opieka

 • Audyt sklepów
 • Poprawa szybkości
 • Optymalizacja kodu
 • Poprawa funkcjonalności
 • Opieka nad sklepem
TOP