GreenMouseStudio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/gms/domains/greenmousestudio.com/public_html/plugins/googlemap.php on line 482

Moduł generatora raportów podatkowych

Specyfikacja modułu

  1. moduł zgodny z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.6

  2. moduł zgodny z trybem multistore

  3. panel konfiguracyjny modułu umożliwiający wprowadzenie następujących parametrów:

  1. wysłanie formularza z wprowadzonymi parametrami powoduje wyświetlenie raportu w formacie tabeli zawierającej następujące kolumny:

  1. ostatni wiersz tabeli zawiera podsumowanie – wartości równe sumie wszystkich wierszy w danej kolumnie

  2. uzupełnienie pola "adres email" powoduje oprócz wyświetlenia raportu w formie tabeli, również utworzenie pliku CSV zawierającego poszczególne dane raportu i wysłanie go jako załącznik na podany adres email

  3. przed danymi liczbowymi w pliku CSV powinna znaleźć się informacja, którego sklepu oraz jakiego przedziału czasowego dotyczy dany raport

  4. treść wysyłanej wiadomości email możliwa do edycji za pomocą panelu administracyjnego sklepu

TOP