GreenMouseStudio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/gms/domains/greenmousestudio.com/public_html/plugins/googlemap.php on line 482

Moduł analizy sprzedaży

Specyfikacja modułu

Moduł ma na celu wsparcie planowania zakupów towarów u dostawców na podstawie analizy sprzedaży produktów w zadanym przedziale czasowym.

 1. moduł dostępny tylko po poprawnym zalogowaniu do panelu administracyjnego sklepu

 2. możliwość konfiguracji parametrów wejściowych do analizy sprzedaży:

  • dostawca

  • data początkowa

  • data końcowa

  • wyświetlanie wszystkich produktów / tylko produktów, dla których odnotowano sprzedaż

 3. wynik analizy sprzedaży w formie tabeli o następujących kolumnach:

 1. możliwość filtracji tabeli z wynikami analizy sprzedaży według każdej z kolumn

 2. możliwość wyszukiwania danych w każdej z kolumn tabeli z wynikami analizy sprzedaży

 3. możliwość aktywacji / deaktywacji produktu bezpośrednio z tabeli z wynikami analizy sprzedaży (asynchronicznie, bez przeładowywania strony z wynikami analizy)

 4. możliwość określenia liczby wyników analizy sprzedaży wyświetlanych jednorazowo na stronie

 5. możliwość przeglądania poszczególnych stron tabeli z wynikami analizy sprzedaży

 6. możliwość wpisania planowanej do zamówienia liczby sztuk towaru w każdym wierszu tabeli

 7. możliwość utworzenia zlecenia zakupu towarów na podstawie wpisanych ilości towarów do zamówienia

 8. tabelka z listą utworzonych zleceń zakupu towarów z możliwością usunięcie zlecenia, oznaczenia zlecenia jako wysłane oraz pobrania pliku CSV z danymi zlecenia

TOP