GreenMouseStudio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/gms/domains/greenmousestudio.com/public_html/plugins/googlemap.php on line 482

Moduł importu szablonów powiązań zdjęć i kombinacji

Moduł miał za zadanie automatyzację pracy obsługi sklepu w sytuacji, gdy kolejne produkty posiadają bardzo duży zestaw zdjęć, jednak w dokładnie takiej samej kolejności. Zdjęcia te muszą być przypisane do poszczególnych kombinacji produktu w ten sam sposób, jednak wykonanie tego ręcznie zajęło by bardzo dużo czasu. Dlatego opracowano moduł, który umożliwiał określenie wybranego produktu jako szablonu, a następnie przypisanie w ten sam sposób zdjęć do kombinacji innym produktom.

Specyfikacja modułu

  1. moduł zgodny z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.6

  2. panel importu zawierający pole na wgranie pliku CSV oraz przycisk "Importuj"

  3. plik CSV zawiera kolumnę danych liczbowych, w której poszczególne dane to:

  1. wciśnięcie przycisku "Importuj" powoduje wczytanie i przetworzenie przesłanego pliku CSV

  2. przetworzenie pliku polega na odczytaniu powiązań pomiędzy kombinacjami a obrazami produktu szablonowego, na zasadzie określenia, której kombinacji odpowiadają jakie pozycje obrazów produktu, a następnie zastosowanie tego schematu dla każdego z produktów, które mają mieć taki sam schemat powiązań

  3. po przetworzeniu pliku moduł wyświetla raport, w który podane są numery ID produktów oraz informacja, czy udało się poprawnie znaleźć produkt o tym ID na sklepie i zastosować dla niego określony schemat powiązań kombinacji

  4. panel modułu możliwy do przetłumaczenia na dowolny język przy użyciu wbudowanych narzędzi tłumaczeń sklepu

TOP